Soundcloud (do dodawania muzyki z Soundcloud)

Soundcloud (do dodawania muzyki z Soundcloud)

1. Gdy otworzymy stronę w Elementorze, na bocznym pasku wyszukujemy element “SoundCloud”.

2. Chwytamy lewym przyciskiem myszy element “SoundCloud” (zaznaczone 2).

3. Przenosimy element na wcześniej stworzoną sekcję (zaznaczone 3).

4. Wklejamy odnośnik (zaznaczone 1), wybieramy wygląd elementu (zaznaczone 2) i oglądamy efekt finalny (zaznaczone 3).

5. Oczywiście po wszystkim nie zapominamy kliknąć “Aktualizuj”.

Udostępnij post