Powstaje profesjonalna, wielowątkowa strona.Projekt był

Powstaje profesjonalna, wielowątkowa strona.Projekt był trudny, nietypowy, koncepcja rozwiązań technicznych i merytorycznych rodziła się i uszczegóławiała w trakcie współpracy.Zamierzamy ją kontynuować przy różnych nowych wariantach naszej działalności.
Fundamentalną rolę w tym procesie tworzenia tego naszego wspólnego dzieła odegrał p. Marcin koordynujący współpracę,który miał nie łatwe zadanie.Serdecznie, sprawnie z cierpliwością i dużą kulturą osobistą, empatią, rozwiązywał wszystkie problemy, które w trakcie realizacji się pojawiały. Razem podejmowaliśmy nowe zagadnienia, odpowiadał na pytania, pomagał przy nauczeniu się obsługiwania niektórych elementów strony.Był i jest bardzo pomocny i kompetentny.To twórcza , nie schematyczna praca i bardzo mu za to dziękuję.Będę z Państwem w kontakcie, ponieważ mam nadzieję ,że strona i cel jej powstania będą żyły i będą ewoluować.Serdecznie polecam współpracę z p.Marcinem i z firmą.To wspólne odkrywanie i budowanie nowych rozwiązań.Polecam takie wspólne wyzwania i nowe odważne projekty.To profesjonalny proces współpracy i tworzenia.Teraz zamykamy pierwszy etap.Mam nadzieję przed nami następne projekty.
Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam Państwa!

Anna Bojarska -Urbańska
Prezes Fundacji Piwnica Poetycka ENS
na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa 12.02.2021

Dodaj komentarz